Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling blev denne gang afholdt på Fjeldsted Skov Kro på Fyn.