Gjern 2013

St. bededag (26 april) var det som vanligt tid til at blæse til sæsonstart på pladsen foran Jysk Automobilmuseum i Gjern. 5 medlemmer havde på forhånd tilkendegivet deres deltagelse - og mødte op på denne halvkolde forårsdag.
Vejret havde sat sit præg på antallet af øvrige deltagere. Pladsen var nærmest kun halvt fyldt, ofte har der deltaget så mange biler at der ikke var plads til alle.
I betragtning af dette var vor klub flot repræsenteret med 4 X1/9’ere på pladsen – flere medlemmer kiggede ligeledes forbi i løbet af dagen.

Finn Kristiansen