Wedelslund Gods  2013

5. Juni slog Wedelslund Gods atter portene op for et formidabel veteran/klassiker træf.
 

Godset åbnede kl. 9.00, og kl. 11.30 kunne der ikke lukkes flere køretøjer ind. Så resten måtte holde ude på den til dagen anrettede parkeringsplads lige bag ved de gamle stalde.
I år var der deltagelse af ca. 1200 køretøjer.